Institut für Statik und Dynamik Forschung Publikationen
<prt>POSICOSS</prt> — <prt>Improved</prt> <prt>Postbuckling</prt> <prt>Simulation</prt> for <prt>Design</prt> of <prt>Fibre</prt> <prt>Composite</prt> <prt>Stiffened</prt> <prt>Fuselage</prt> <prt>Structures</prt>

POSICOSSImproved Postbuckling Simulation for Design of Fibre Composite Stiffened Fuselage Structures

Kategorien Artikel in Fachzeitschriften
Jahr 2006
Autorinnen/Autoren Rolf Zimmermann, Raimund Rolfes
Veröffentlicht in Journal: Composite Structures. Band: 73. Seite(n): 171-174
Beschreibung

DOI 10.1016/j.compstruct.2005.11.041