ForschungPublikationen
Technology <prt>Developments</prt> in <prt>Heat</prt> <prt>Management</prt> for <prt>Reusable</prt> <prt>Launch</prt> <prt>Vehicles</prt>, <prt>Hybrid</prt> <prt>Structures</prt> <prt>Analysis</prt> <prt>Methods</prt>

Technology Developments in Heat Management for Reusable Launch Vehicles, Hybrid Structures Analysis Methods

Kategorien Technische Berichte
Jahr 1997
Autoren J. Noack, A de Boer, R. Rolfes, J.F. Heemskerk, A. Pauw, D. Petersen
Beschreibung