ForschungPublikationen
Computational <prt>Analysis</prt> of <prt>Composite</prt> <prt>Lightweight</prt> <prt>Structures</prt> in <prt>Aerospace</prt> <prt>Applications</prt>

Computational Analysis of Composite Lightweight Structures in Aerospace Applications

Kategorien Technische Berichte
Jahr 2003
Autoren R. Rolfes, J. Tessmer
Veröffentlicht in Address: Wien.
Beschreibung