ForschungPublikationen
Technology <prt>Developments</prt> in <prt>Heat</prt> <prt>Management</prt> for <prt>Reusable</prt> <prt>Launch</prt> <prt>Vehicles</prt>, <prt>Feasibility</prt> <prt>Study</prt> of <prt>Composite</prt> <prt>Feedlines</prt>

Technology Developments in Heat Management for Reusable Launch Vehicles, Feasibility Study of Composite Feedlines

Kategorien Technische Berichte
Jahr 1997
Autoren P. Netz, R. Rolfes
Beschreibung