ForschungPublikationen
New <prt>Design</prt> <prt>Approach</prt> for <prt>Axially</prt> <prt>Compressed</prt> <prt>Fiber</prt> <prt>Composite</prt> <prt>Cylindrical</prt> <prt>Shells</prt> using a <prt>Multistep</prt> <prt>Sensitivity</prt> <prt>Method</prt>

New Design Approach for Axially Compressed Fiber Composite Cylindrical Shells using a Multistep Sensitivity Method

Kategorien Konferenzbeiträge
Jahr 2014
Autoren Alexander Meurer, Julia Thomy, Raimund Rolfes
Veröffentlicht in Address: Barcelona, Spain.
Beschreibung

Weitere Informationen