ForschungPublikationen
<prt>NUMERICAL</prt> <prt>MODELLING</prt> <prt>OF</prt> <prt>BUBBLE</prt> <prt>CURTAINS</prt>

Coupled dynamics of wind turbines: a multiple-perspective approach

Kategorien Vorträge
Jahr 2017
Autoren Cristian Guillermo Gebhardt, Clemens Hübler, Karsten Schröder, Raimund Rolfes
Veröffentlicht in IEA Wind Task 11, Topical Expert Meeting # 88, Edinburgh, Schottland
Beschreibung